12 February

ODBRANA DIPLOMSKOG RADA ALEKSA GAJIĆ- FIL

Obavještavamo vas da će se 20.02.2019.godine, u 12:30, na Slobomir P Univerzitetu, održati odbrana diplomskog rada pod nazivom “PRIMENA RAZLIČITIH METODA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA”, studenta osnovnih studija Filološkog fakulteta …