Studijski program je kreiran prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i kao takav ima za cilj da obrazuje studente za sticanje kompetencija iz oblasti engleskog jezika i književnosti, anglo-američke kulture i književnosti, kao i metodičkih i pedagoških nauka neophodnih za rad u nastavi. Studenti razvijaju vještine iz oblasti anglistike, sposobnost kritičkog mišljenja, osposobljavaju se za stručnog prevodioca i za rad u nastavi, kao i za nastavak studija na master i doktorskim studijama. Studentima se pored obaveznih predmeta nudi i lista izbornih predmeta, grupisanih u opcione grupe predmeta gdje im se omogućava da, u skladu sa ličnim aspiracijama, izaberu predmete od posebnog interesa za izučavanje.

Svrha studijskog programa jeste obrazovanje nastavnika engleskog kao stranog jezika, a isto tako i stručnjaka koji su osposobljeni za rad u različitim institucijama obrazovanja, kulture i privrede. Studijski program osnovnih akademskih studija anglistike osmišljen je tako da studentima omogući sticanje potrebnih znanja i vještina za kvalitetno, profesionalno i stručno obavljanje poslova, ali i razvijanje svijesti o neophodnosti neprekidnog daljeg usavršavanja u izabranim profesionalnim oblastima i odgovornosti za sopstveni intelektualni i stručni razvoj tokom čitave profesionalne karijere. U domenu osposobljavanja za nastavni rad, studijski program kako sadržajem tako i načinom rada na predmetima omogućava studentima razvijanje vještina komunikacije, kooperativnosti, sposobnosti za timski rad, odgovornosti, kreativnosti i fleksibilnosti, kao značajnih svojstava neophodnih za rad u obrazovanju i vaspitanju mladih generacija.

Nakon pohađanja studijskog programa osnovnih akademskih studija anglistike, odnosno uspješnog savladavanja svih obaveza i sticanja najmanje 240 ECTS, student stiče zvanje diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti – 240 ECTS. Ovakvo zvanje podrazumijeva sticanje potrebnih znanja i vještina za obavljanje poslova u domenu obrazovanja, kulture, izdavaštva, prevodilaštva, odnosa sa javnošću, međunarodnoj komunikaciji i svim oblastima koje zahtijevaju profesionalni profil stručnjaka za engleski jezik, književnost i kulturu.

STUDIJE PRVOG CIKLUSA

STUDIJSKI PROGRAM: Anglistika - 240 ECTS
NASTAVNI PLAN

PRVA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Osnovi engleskog jezika 2+8 9 Osnovi engleskog jezika 2 2+8 9
Uvod u englesku kulturu 2+2 4 Uvod u američku kulturu 2+2 4
Uvod u englesku lingvistiku (Fonetika) 2+2 5 Uvod u englesku lingvistiku (Morfologija i sintaksa) 2+2 6
Strani jezik 1  2+2 5 Deskriptivna gramatika 2+2 6
Osnovi informatike 2+4 7 Strani jezik 2 2+2 5
UKUPNO 25 30 UKUPNO 24 30DRUGA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
Engleski jezik lepe književnosti 1 2+8 9 Engleski jezik lepe književnosti 2 2+8 9
Leksikologija 2+2 5 Leksička semantika 2+2 5
Srpski jezik 2+2 6 Engleska književnost renesanse 2+2 4
Engleska književnost do renesanse 2+2 5 Sociologija 3+2 7
Strani jezik 3 2+2 5 Strani jezik 4 2+2 5
UKUPNO 24 30 UKUPNO 25 30
TREĆA GODINA
Semestar V Fond ECTS Semestar VI Fond ECTS
Engleski jezik štampe 1 2+8 9 Engleski jezik štampe 2 2+8 9
Engleska književnost do XX v. 2+2 5 Metodika nastave stranog jezika 1 2+2 5
Engleska sintaksa 2+2 6 Engleska stilistika 2+2 6
Specijalni kurs – Šekspir 2+2 5 Američka književnost XX v. 2+2 5
Izborni predmet 5 Psihologija 3+2 5
UKUPNO 20-25 30 UKUPNO 20-25 30
ČETVRTA GODINA
Semestar VII Fond ECTS Semestar VIII Fond ECTS
Metodika nastave stranog jezika 2 2+2 5 Pedagogija 2+2 5
Engleski jezik struke 1 2+8 9 Engleski jezik struke 2 2+8 9
Engleska književnost XX v. 2+2 5 Poslovni engleski 2 2+2 4
Poslovni engleski 1 2+2 5 Usmeno prevođenje 2+2 5
Pismeno prevođenje 2+2 6 Završni rad 7
UKUPNO 20 30 UKUPNO 20 30
IZBORNI PREDMETI
Semestar Naziv izbornog predmeta Fond ECTS
I Njemački jezik 1 2+2 5
I Ruski jezik 1 2+2 5
II Njemački jezik 2 2+2 5
II Ruski jezik 2 2+2 5
III Njemački jezik 3 2+2 5
III Ruski jezik 3 2+2 5
IV Njemački jezik 4 2+2 5
IV Ruski jezik 4 2+2 5
V Uvod u psiholingvistiku 2+2 5
V Fantastična književnost na početku trećeg milenijuma 2+2 5