Studentska praksa

Studentska praksa

Advantis broker - Slobomir P UniverzitetStručna praksa predstavlja sastavni dio studijskih programa Slobomir P Univerziteta. Nastavni plan obuhvata obaveznu stručnu praksu prije polaganja diplomskog rada, u trajanju od najmanje 160 radnih sati. Naši studenti praksu obavljaju u uglednim institucijama i organizacijama, a među njima su:

-   Ministarstvo finansija Republike Srpske
-   Centralna banka BIH
-   Poreska uprava Republike Srpske
-   Fond PIO Republike Srpske
-   Pavlović International Bank a.d.
-   Kompanija Slobomir
-   Advantis broker, a.d. Banja Luka
-   Slobomir P Univerzitet
-   Bobar osiguranje, AD Bijeljina
-   Nova Banka, a.d. Banja Luka
-   Ad Profi Nova, Bijeljina
-   Unikredit Zagrebačka banka, poslovnica Doboj
-   Zavod za zapošljavanje Republike Srpske
-   Knjigovodstveno-računovodstvena agencija, “WE-MI” Doboj
-   INTESA SAN PAOLO BANK Bijeljina
-   SPARKASSE dd Sarajevo,
-   Željeznice Republike Srpske
-   Jahorina osiguranje a.d. Doboj
-   D.o.o. “NOVA FORMA” Šamac
-   D.o.o. Računovodstveno-knjigovodstveni centar- Teslić
-   Balkan Investmenk Bank, AD Banjaluka
-   Samostalna agencija „Pejić“ Doboj, Računovodstvene usluge
-   Raiffeisen bank BH, filijala Bijeljina

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail