Prepis sa drugih fakulteta

Prepis sa drugih fakulteta

Kandidati koji odluče da izvrše prepis sa nekog drugog fakulteta/akademije na neki fakultet/akademiju Slobomir P Univerziteta ne moraju pristupiti provjeri opštih sposobnosti i znanja.

Prilikom upisa kandidatu su dužni dostaviti sljedeća dokumenta:

- ispisnicu sa fakulteta

- svjedočanstvo svakog razreda srednje škole.

- diploma srednje škole,

- izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od šest mjeseci.

Ukoliko je kandidat položio neke ispite na drugoj visokoškolskoj ustanovi, potrebno je da dostavi i uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan i program položenih ispita. Posebna komisija ocijeniće koliko se ispita, a samim tim i ECTS bodova, može priznati na Fakultetu za ekonomiju i menadžment.

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail