STUDIJE PRVOG CIKLUSA

STUDIJSKI PROGRAM: Anglistika - 240 ECTS
NASTAVNI PLAN

PRVA GODINA
Semestar I Fond ECTS Semestar II Fond ECTS
Osnovi engleskog jezika 2+8 9 Osnovi engleskog jezika 2 2+8 9
Uvod u englesku kulturu 2+2 4 Uvod u američku kulturu 2+2 4
Uvod u englesku lingvistiku (Fonetika) 2+2 5 Uvod u englesku lingvistiku (Morfologija i sintaksa) 2+2 6
Strani jezik 1  2+2 5 Deskriptivna gramatika 2+2 6
Osnovi informatike 2+4 7 Strani jezik 2 2+2 5
UKUPNO 25 30 UKUPNO 24 30DRUGA GODINA
Semestar III Fond ECTS Semestar IV Fond ECTS
Engleski jezik lepe književnosti 1 2+8 9 Engleski jezik lepe književnosti 2 2+8 9
Leksikologija 2+2 5 Leksička semantika 2+2 5
Srpski jezik 2+2 6 Engleska književnost renesanse 2+2 4
Engleska književnost do renesanse 2+2 5 Sociologija 3+2 7
Strani jezik 3 2+2 5 Strani jezik 4 2+2 5
UKUPNO 24 30 UKUPNO 25 30
TREĆA GODINA
Semestar V Fond ECTS Semestar VI Fond ECTS
Engleski jezik štampe 1 2+8 9 Engleski jezik štampe 2 2+8 9
Engleska književnost do XX v. 2+2 5 Metodika nastave stranog jezika 1 2+2 5
Engleska sintaksa 2+2 6 Engleska stilistika 2+2 6
Specijalni kurs – Šekspir 2+2 5 Američka književnost XX v. 2+2 5
Izborni predmet 5 Psihologija 3+2 5
UKUPNO 20-25 30 UKUPNO 20-25 30
ČETVRTA GODINA
Semestar VII Fond ECTS Semestar VIII Fond ECTS
Metodika nastave stranog jezika 2 2+2 5 Pedagogija 2+2 5
Engleski jezik struke 1 2+8 9 Engleski jezik struke 2 2+8 9
Engleska književnost XX v. 2+2 5 Poslovni engleski 2 2+2 4
Poslovni engleski 1 2+2 5 Usmeno prevođenje 2+2 5
Pismeno prevođenje 2+2 6 Završni rad 7
UKUPNO 20 30 UKUPNO 20 30