Plan i program 180 ECTS

Plan i program 180 ECTS

 

Nastavni plan i program – trogodišnje studije

 

studije prvog ciklusa

studijski program: anglistika (180 ects)

AKTIVNI NASTAVNI PLAN OD
2010/11

PRVA GODINA

SEMESTAR I

FOND

BOD.

SEMESTAR II

FOND

BOD.

Osnovi engleskog jezika 1

2+8

9

Osnovi engleskog jezika 2

2+10

9

Uvod u englesku kulturu

2+0

4

Uvod u američku kulturu

2+0

4

Uvod u englesku lingvistiku (Fonetika)

1+2

5

Uvod u englesku lingvistiku (Morfologija i
sintaksa)

2+2

6

Strani jezik 1

2+2

5

Deskriptivna gramatika

2+0

6

Osnovi informatike

2+4

7

Strani jezik 2

2+2

5

Ukupno

25

30

Ukupno

24

30

DRUGA GODINA

SEMESTAR III

FOND

BOD.

SEMESTAR IV

FOND

BOD.

Engleski jezik lepe književnosti 1

2+8

9

Engleski jezik lepe književnosti 2

2+10

9

Leksikologija

2+2

5

Leksička semantika

2+0

5

Srpski jezik

2+2

6

Engleska književnost renesanse

2+0

4

Engleska književnost do renesanse

2+0

5

Sociologija

3+2

7

Strani jezik 3

2+2

5

Strani jezik 4

2+2

5

Ukupno

24

30

Ukupno

25

30

TREĆA GODINA

SEMESTAR V

FOND

BOD.

SEMESTAR VI

FOND

BOD.

Engleski jezik štampe 1

2+10

9

Engleski jezik štampe 2

2+10

9

Engleska književnost do XX v.

2+0

5

Metodika nastave stranog jezika

2+0

5

Engleska sintaksa

2+2

6

Engleska stilistika

2+0

6

Specijalni kurs – Šekspir

2+0

5

Američka književnost XX v.

2+0

5

Izborni predmet

5

Pedagogija

2+2

5

Ukupno

20-25

30

Ukupno

22

30

 

 

 

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail