O fakultetu

O fakultetu

Za svoje buduće studente Slobomir P Univerzitet je pripremio kvalitetne studijske programe u skladu sa bolonjskim procesom, osmišljene tako da zadovolje zahtjeve savremenog tržišta rada i poslovanja.

Filološki fakultet001_Filoloski_copy-300x119

 

  • Studijski program ANGLISTIKA 180 ECTS
  • Studijski program ANGLISTIKA 240 ECTS

 

Studije na Filološkom fakultetu su osmišljene s ciljem da pruže kvalitetno znanje iz engleskog jezika, anglo-američke kulture i književnosti, kao i metodičkih i pedagoških nauka neophodnih za rad u nastavi. Studenti stiču vještine iz oblasti anglistike, sposobnost kritičkog mišljenja i osposobljavaju se da budu odlični predavači.

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail