O Fakultetu

O Fakultetu

Studijski program Filološkog fakulteta ima za cilj da studentima omogući usavršavanje u oblastima anglističke filologije, vezanim za užu naučnu oblast engleski jezik i književnost. Cilj je da se student dalje osposobi za stručno i samostalno obavljanje djelatnosti u oblastima primjenjene lingvistike i samostalno obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti u oblasti engleskog jezika i književnosti, kao i za nastavak studija na master i doktorskim studijima. Dobro došli na Filološki fakultet Slobomir P Univerziteta!