Termini kosultacija

ideja

Termini kosultacija

Autor: Filološki fakultet

07.10.2015.

Konsultacije sa predmetnim profesorom/asistentom su posle svakog održanog predavanja/vježbi (u trajanju od 1h).