Studentske aktivnosti

Studentske aktivnosti

I u ovom semestru, na osnovu partnerstva između Slobomir P Univerziteta i Northern Illinois University, grupi studenata Slobomir P Univerziteta je pružena mogućnost da rade na problemu iz poslovne prakse. Riječ je o projektu Blackhawk Bank of Rockford, IL, USA. gdje je studentimazadan problem da pronađu i utvrde adekvatni Credit Score Model koji bi poslužio bosansko-hercegovačkim bankama u procjeni kreditnog rizika kako potencijalnih klijenata kao i već postojećih komitenata.

Nadzor nad radom studenata na ovom projektu se vrši od strane  prof. dr Nancy L. Russo i eksperata Blackhawk banke.

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail