Stari plan i program

Stari plan i program

 

Nastavni programi do akademske 2009/2010 – trogodišnje studije

 

Studijski program: anglistika  (180 ects)

Prva godina

SEMESTAR I

FOND

BOD.

SEMESTAR II

FOND

BOD.

Osnovi engleskog
jezika 1

2+4

7

Osnovi engleskog
jezika 2

2+6

9

Uvod u englesku
kulturu

2+0

4

Uvod u američku
kulturu

2+0

4

Uvod u englesku
lingvistiku (fonetika)

2+2

4

Uvod u englesku
lingvistiku (morfologija i sintaksa)

2+2

6

Lektorska vježbanja

0+4

4

Lektorska vježbanja

0+6

6

Osnovi informatike

3+2

6

Strani jezik 2

2+2

5

Strani jezik 1

2+2

5

Ukupno

25

30

Ukupno

24

30

Druga godina

SEMESTAR III

FOND

BOD.

SEMESTAR IV

FOND

BOD.

Engleski jezik
lijepe književnosti 1

2+6

8

Engleski jezik
lijepe književnosti 2

2+6

8

Engleska književnost
do renesanse

2+0

4

Leksička semantika

2+0

4

Leksikologija, morf.
strukt. i procesi

2+2

5

Sociologija

3+2

7

Lektorska vježbanja

0+3

3

Lektorska vježbanja

0+6

6

Srpski jezik,
gramatika i stilistika

2+2

5

Strani jezik 4

2+2

5

Strani jezik 3

2+2

5

Ukupno

25

30

Ukupno

25

30

Treća godina

SEMESTAR V

FOND

BOD.

SEMESTAR VI

FOND

BOD.

Engleski jezik
štampe 1

2+8

12

Engleski jezik
štampe 2

2+8

12

Engleska književnost
renesanse

2+0

4

Engleska stilistika

2+0

4

Engleska sintaksa

2+2

5

Engleska književnost
(do 20v.)

2+0

4

Srpski jezik

2+0

3

Pedagogija

2+2

4

Metodika nastave
engleskog jezika

2+2

6

Izborni predmet

6

Ukupno

22

30

Ukupno

20-25

30

 

 

Nastavni programi do akademske 2009/2010-
četvorogodišnje studije

 

STUDIJSKI PROGRAM: ANGLISTIKA  (240 ECTS)

NASTAVNI PLAN 2008/09

Prva godina

SEMESTAR I

FOND

BOD.

SEMESTAR II

FOND

BOD.

Osnovi engleskog
jezika 1

2+4

7

Osnovi engleskog
jezika 2

2+6

9

Uvod u englesku
kulturu

2+0

4

Uvod u englesku
lingvistiku (Morfologija i sintaksa)

2+2

6

Uvod u englesku
lingvistiku (Fonetika)

2+2

4

Uvod u američku
kulturu

2+0

4

Lektorska vježbanja

0+4

4

Lektorska vježbanja

0+6

6

Osnovi informatike

3+2

6

Strani jezik 2

2+2

5

Strani jezik 1

2+2

5

Ukupno

25

30

Ukupno

24

30

Druga godina

SEMESTAR III

FOND

BOD.

SEMESTAR IV

FOND

BOD.

Engleski jezik
lijepe književnosti 1

2+6

8

Engleski jezik
lijepe književnosti 2

2+6

8

Engleska književnost
do renesanse

2+0

4

Leksička semantika

2+0

4

Leksikologija

2+2

5

Sociologija

3+2

7

Lektorska vježbanja

0+5

5

Lektorska vježbanja

0+6

6

Srpski jezik

2+0

3

Strani jezik 4

2+2

5

Strani jezik 3

2+2

5

Ukupno

25

30

Ukupno

25

30

Treća godina

SEMESTAR V

FOND

BOD.

SEMESTAR VI

FOND

BOD.

Engleski jezik
štampe 1

2+8

12

Engleski jezik
štampe 2

2+8

12

Engleska književnost
Renesanse

2+0

4

Engleska stilistika

2+0

4

Engleska sintaksa

2+2

5

Engleska književnost
(do 20 v.)

2+0

4

Lektorska vježbanja

0+4

4

Lektorska vježbanja

0+4

4

Izborni predmet

5

Izborni predmet

6

Ukupno

20-25

30

Ukupno

20-25

30

Četvrta godina

SEMESTAR VII

FOND

BOD.

SEMESTAR VIII

FOND

BOD.

Engleski jezik
struke 1

2+8

12

Engleski jezik
struke 2

2+8

12

Engleska i američka književnost 20v.

2+0

3

Poslovni engleski 2

2+0

4

Poslovni engleski 1

2+0

4

Usmeno prevođenje

2+0

4

Pismeno prevođenje

2+2

5

Pedagogija

2+2

4

Metodika nastave
engleskog jezika

2+2

6

Završni rad

6

Ukupno

24

30

Ukupno

20

30

 

 

 

 

 

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail