REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA SLOBOMIR

master slobomir

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA SLOBOMIR

Autor: Filološki fakultet

27.06.2016.

Kandidat Maja Krkeljaš je položila prijemni ispit.

Rezultate prijemnog sipita održanog 27.6.2016 u Slobomiru možete preuzeti OVDJE.