Rezultati kolokvijuma iz Osnova engleskog jezika

master slobomir

Rezultati kolokvijuma iz Osnova engleskog jezika

Autor: Filološki fakultet

25.11.2015.

OSNOVE ENGLESKOG JEZIKA

I GODINA

  1. Miloš Savić                                   Reading  – passed                       Test 5
  2. Slaven Popović                            Reading – passed                        Test 9
  3. Bojan Govedarica                       Reading – passed                        Test 5
  4. Svetlana Milanković                   Reading – failed                          Test 5
  5. Milica Đorđić                               Reading – passed                        Test 8