REZULTATI ISPITA IZ SOCIOLOGIJE ZA 13.07.2017 GODINE

ideja

REZULTATI ISPITA IZ SOCIOLOGIJE ZA 13.07.2017 GODINE

Autor: Filološki fakultet

25.08.2017.

Nevena Manojlovic, AU- 9 devet

Maja Gigic, AU – 9 devet

Bojana Panovska, AU – 10 deset

Julijana Vujošević, AU – 9 devet

Haris Horozic – 7 sedam

Perić Milošević Igor, FF – 6 šest

Savić Milos, FF – 7 sedam