Prijemni ispit i upis

Prijemni ispit i upis

PRIJEMNI ISPIT

U okviru prijemnog ispita na Filološkom fakultetu se testiraju sve bitne vještine kao što su: reading comprehension, use of english, grammar, vocabulary, writing kao i translation skills. Reading comprehension testira sposobnost kandidata da razumije opširniji tekst na engleskom jeziku i u određenoj mjeri reprodukuje relevantne informacije. Use of English, grammar, vocabulary imaju za cilj da provjere poznavanje gramatike i vokabulara. Pitanja su u formi zadataka dopunjavanja, višestrukog izbora, ispravljanja, dopunjavanja itd. Writing testira sposobnost kandidata da grupiše ideje na određenu temu, povezanost teksta kao i poznavanje i tačnost gramatike i vokabulara.

Maksimalan broj bodova koje kandidat može da ostvari na prijemnom ispitu je 60 bodova. Konačna rang lista kandidata formira se na osnovu zbira bodova osvojenih na prijemnom ispitu i bodova na osnovu postignutog uspjeha u srednjoj školi.

U prilogu se nalaze primjeri prijemnog ispita koji ujedno predstavljaju i jednu vrstu informatora i mogu biti od velike koristi pri pripremi kandidata za predstojeći prijemni ispit.

 

 

UPIS

Pristup visokom obrazovanju imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u zemlji i inostranstvu. Kandidati koji su završili srednju školu u inostranstvu dužni su izvršiti priznavanje diplome u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske. Za prijavu kandidata za upis na fakultet potreba su slijedeća orginalna dokumeta:

  • - obrazac prijave za upis,
  • - svjedočanstava za sva četiri razreda srednje škole (original),
  • - diploma o završenoj srednjoj školi (original),
  • - izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci) i
  • - uvjerenje o državljanstvu.

Slobomir P Univerzitet daje mogućnost svojim studentima da već od 1. juna 2018. godine pošalju svoje predprijave i na taj način obezbjede mjesto na željenom fakultetu. Elektronski obrazac možete popuniti ovdje.

Upis na prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini na svim fakultetima će se vršiti u sledećim terminima:

Prvi upisni rok:

Prijava kandidata traje od 1. juna do 6. jula 2018. godine, u studentskoj službi u Slobomiru i Doboju, od 8h do 16h.

Prijemni ispiti će se održati 25. juna i 9. jula 2018. godine, u 10h.

Upis će biti organizovan od 26. juna do 6. jula 2018. godine i od 10. jula do 17. jula 2018. godine, od 8h do 16h.

Drugi upisni rok:

Prijava kandidata traje od 20. avgusta do 21. septembra 2018. godine, u studentskoj službi u Slobomiru i Doboju, od 8h do 16h.

Prijemni ispiti će se održati 3. septembra i  24. septembra 2018. godine, u 10h.

Upis će biti organizovan od 4. do 7. septembra 2018. godine i od 25. do 28. septembra 2018. godine, od 8h do 16h.

Konkurs za upis studenata biće raspisan nakon što Vlada RS donese odluku o broju studenata za upis u školskoj 2018/2019. godini.

Dodatne informacije:

Kabinet 110, I sprat, Slobomir P Univerzitet u Slobomiru
Tel.: 055 231 135
Faks: 055 231 176
Web: www.spu.ba
E-mail:info@spu.ba

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail