OBAVJEŠTENJE RASPORED PREDAVANJA

master slobomir

OBAVJEŠTENJE RASPORED PREDAVANJA

Autor: Filološki fakultet

04.03.2016.

Obavještavaju se studenti Filološkog fakulteta Slobomir P Univerziteta, oba kampusa, da su postavljeni rasporedi predavanje za ljetni semestar.