O B A V J E Š T E NJ E

ideja

O B A V J E Š T E NJ E

Autor: Filološki fakultet

19.04.2016.

Obavještavaju se studenti   Akademije umjetnosti (Opšta muzička pedagogija i Dizajni grafika) i Filološkog fakulteta Slobomir P Univerziteta odjeljenje Slobomir, da će se predavanja kod prof Miroslava Komlenića , predmet “PSIHOLOGIJA” održati 20.04.2016.godine u 15:00 sati.

 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

19.04.2016.