O B A V J E Š T E NJ E

master slobomir

O B A V J E Š T E NJ E

Autor: Filološki fakultet

16.05.2016.

Obavještavaju se studenti    Slobomir P Univerziteta odjeljenje Slobomir (Akademija umjetnosti, Filološki fakultet), da će predavanja kod prof Miroslava Komlenića, iz predmet “Psihologija”  biti održana  25.05.2016.godine  od 14:30 sati.

 

STUDENTSKA SLUŽBA

 

16.05.2016.