Međunarodni dan gramatike

master slobomir

Međunarodni dan gramatike

Autor: Filološki fakultet

07.03.2017.

Dana 4.3.2017. godine na Filološkom fakultetu, kampus Doboj, svečano je obilježen Međunarodni dan gramatike. Tom prilikom prof. dr Vesna Polovina i doc. dr Melina Nikolić održale su predavanja sa zanimljivim temama kako inkorporirati gramatiku engleskog jezika u svakodnevni živi jezik i komunikaciju, ističući na važnosti životnog procesa učenja. U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana gramatike, studenti svih godina Filološkog fakulteta su imali priliku da učestvuju u radionicama koje su vodili asistenti Božana Tomić, Jasmina Mujanović i Vuk Ćustić. Radionice su pružile priliku studentima da razmijene mišljenja, ali i da se upoznaju sa najnovijim istraživanjima i teorijama u ovoj oblasti.
Međunarodni dan gramatike je pokrenula još 2008. godine Marta Brokenbrou (Martha Brockenbrough), osnivač Society for the Promotion of Good Grammar (SPOGG), sa ciljem da se promoviše krucijalnost gramatike pri učenju engleskog jezika.