KOORDINATOR ZA MEĐUNARODNU I DOMAĆU SARADNJU

KOORDINATOR ZA MEĐUNARODNU I DOMAĆU SARADNJU

Slobomir P Univerzitet, od samog osnivanja, poklanja dužnu pažnju aspektu međunarodne akademske saradnje. Preko fakulteta ili direktno, Univerzitet ostvaruje saradnju sa mnogim naučnim i obrazovnim institucijama i asocijacijama u inostranstvu, koja se postiže člantsvom u međunarodnim akademskim asocijacijama, radom na projektima regionalne i međunarodne važnosti kao i potpisivanjem ugovora i memoranduma o direktnoj saradnji.

Slobomir P Univerzitet je, preko Muzičke akademije, član konzorcijuma univerziteta koji rade na međunarodnom InmusWeb TEMPUS projektu (IV poziv). Pravni fakultet Slobomir P Univerziteta je u 2013. godini, u okviru Tempus programa (VI poziv), konkurisao u okviru dva međunarodna akademska konzorcijuma – ENUPOD (projekat namijenjen suzbijanju diskriminacije manjina na tržištu rada) i WADSS (projekat namijenjen poboljšavanju uslova studiranja studenata sa posebnim potrebama). Kroz prvi Tempus projekat, koji je u realizaciji, i druga dva čija se realizacija tek očekuje, Slobomir P Univerzitet je ostvario saradnju sa 34 institucije obrazovnog, i naučnog karaktera, javnim ustanovama, te nevladinim oraganizacijama iz RS, BiH, regiona i EU. Zahvaljujući geografskom položaju Slobomir P Univerzitet će konkurisati za sredstva IPA namijenjena prekograničnoj saradnji, zajedno sa univerzitetima iz Hrvatske te javnim ustanovama i nevladinim sektorom iz Srbije.

Poslove međunarodne saradnje vodi Kancelarija za međunarodnu saradnju čiji je koordinator prof. dr Mile Vasić.

Radno vrijeme kancelarije za domaću i međunarodnu saradnju je svakog radnog dana od 8h do 16h.

Telefon: + 387 53 209 621,

+ 387 66 881 122

E-mail: mile.vasic@spu.ba

Kancelarija: Kampus u Doboju, prvi sprat


Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail