The final paper preparation

The final paper preparation

Tha final paper preparation

 

A student which has concluded all of his pre-exam tasks and has passed all of his exams in the given study program, is given the right to defend his thesis. The procedure of applying and defending the thesis is the following:

 

1. A student can apply the subject of the thesis only after he has passed all of his exams, concluded within the 7th semester.

 

2. After selecting a mentor and decidingon the subject of the thesis, a student can make a request to the dean to defend his thesis.

 

3. The dean must make a decision within 8 days after he has received the application.

 

4. Upon selecting the subject of the thesis,  student can start working on his thesis. The thesis is written on A4 paper format and must contain at least 30 pages. A student can choose write his paper in both cyrilic and latin. You can download the instruction on how to write the thesis on this page, as well as the example of how the first page of the paper looks like. The library contains student papers that can be used as models for your own thesis.

 

5. Special circumstances apply when it comes to the study program Design and Graphics, where the format is decided on with the help of the mentor due to the specific content of the thesis. It doesn’t need to be hard-bound.

 

6. Defending the thesis can be held no sooner than 7 days after the completion of the last exam.

 

7. Applying for the defense of the thesis implies that:

 

- a student must submit 5 hard-bound copies of the thesis 7 days before defending the thesis, at the least, and a an electronic copy of the thesis (cd/ dvd);

-a student has made all the necessary payments at the university

-a students has returned all the books in the university library

-a students has passed all of his exams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student koji ispuni sve predispitne obaveze i položi sve ispite utvrđene odgovarajućim studijskim programom osnovnih akademskih studija, stiče pravo da brani završni diplomski rad. Procedura prijave i odbrane podrazumjeva sledeće:

1. Student može prijaviti temu diplomskog rada tek kada položi sve ispite iz nastavnog plana, zaključno sa ispitima iz sedmog semestra.

2. Nakon što izabere mentora i sa njim dogovori temu, student predaje studentskoj službi molbu dekanu za odobrenje teme diplomskog rada.

3. Dekan je dužan da se izjasni po molbi u roku od 8 dana od dana prijema iste.

4. Ako je tema odobrena, student može pristupiti izradi diplomskog rada. Diplomski rad mora biti u A4 formatu i da sadrži najmanje 30 stranica. Student ima pravo da izabere da li će raditi na ćiriličnom ili latiničnom pismu. Uputstvo za pisanje završnog rada se može preuzeti ovdje, a primjer početne strane diplomskog rada ovdje.  U biblioteci se mogu pogledati primjerci već odbranjenih radova ili na ovoj stranici.

5. Zbog specifičnosti studijskog programa izuzetak su diplomski radovi studenata Odsjeka za dizajn i grafiku kod kojih se mentoru prepušta da u svakom pojedinačnom slučaju odredi dizajn i format rada. Nije neophodno tvrdo koričenje.

6. Odbrana diplomskog rada može biti održana najranije 7 dana od datuma posljednjeg položenog ispita.

7. Uslovi za  prijavljivanje odbrane diplomskog rada su:

  • Student je dužan da, najkasnije 7 dana prije odbrane rada, dostavi  studentskoj službi 5  tvrdo ukoričenih  istovjetnih primjeraka diplomskog rada, kao i jedan primjerak  u elektronskoj verziji (cd/dvd),
  • da je student izmirio sve finansijske obaveze prema Univerzitetu,
  • da nema  nikakvih dugovanja prema biblioteci i
  • da je položio sve ispite predviđene nastavnim planom i programom.

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail