Prijemni ispit i upis

Prijemni ispit i upis

Svi diplomirani studenti mogu konkurisati za upis na ovaj studijski program, pod uslovom da su u prethodnom ciklusu obrazovanja stekli 240 ECTS bodova.

a)     STUDENTI  SA MATIČNIH FAKULTETA

Studenti sa prosjekom ocjena u toku redovnih studija  8 i iznad 8 ne polažu prijemni ispit.

Studenti sa prosjekom manjim od 8 polažu prijemni ispit u zavisnosti od odabranog smjera, i to:

1. Književni smjer

Ispit koji se sastoji iz eseja iz jednog od sljedećih predmeta koji se izučavaju na dodiplomskim studijama:

 • Američke književnosti (Vukčević, Radojka: Reading American Literature)
 • Renesansne književnosti

Ispiti se polažu pismeno i po potrebi usmeno.

2. Jezički smjer

Prijemni ispit se sastoji iz dva dijela:

 • deset pitanja iz oblasti teorijskih disciplina koje se slušaju na dodiplomskim studijama engleskog  jezika na Slobomir P Univerzitetu (fonetike, leksikologije, sintakse i stilistike). Kandidati daju kratke sažete odgovore na ova pitanja.
 • esej u dužini od 300 riječi na jednu od četiri ponuđene teme, takođe iz navedenih teorijskih oblasti.

b)     STUDENTI SA NEMATIČNIH FAKULTETA

Moraju polagati diferencijalne ispite, i to:

 • Opšta lingvistika i
 •  Savremeni engleski jezik

Pored toga studenti sa nematičnih fakulteta polažu i slijedeće ispite u zavisnosti od odabranog smjera:

1. Književni smjer

Ispit koji se sastoji iz eseja iz jednog od sljedećih predmeta koji se izučavaju na dodiplomskim studijama:

 • Američke književnosti (Vukčević, Radojka: Reading American Literature)
 • Renesansne književnosti

Ispiti se polažu pismeno i po potrebi usmeno.

2. Jezički smjer

Prijemni ispit se sastoji iz dva dijela:

 • deset pitanja iz oblasti teorijskih disciplina koje se slušaju na dodiplomskim studijama engleskog jezika na Slobomir P Univerzitetu (fonetike, leksikologije, sintakse i stilistike). Kandidati daju kratke sažete odgovore na ova pitanja.
 • esej u dužini od 300 riječi na jednu od četiri ponuđene teme, takođe iz navedenih teorijskih oblasti.

Prijemni ispiti će se održati od 18. avgusta do 25. oktobra 2016. godine prema rasporedima koji će biti naknadno objavljeni na web stranici i oglasnim tablama Univerziteta.

Za prijavu je neophodna sljedeća dokumentacija:

 •  popunjena konkursna prijava
 •  diploma ili uvjerenje o završenom fakultetu
 •  uvjerenje o položenim ispitima
 •  kratka biografija/CV
 •  izvod iz matične knjige rođenih
 •  uvjerenje o državljanstvu
 •  nastavni plan i program završenog fakulteta ako je kandidat sa nematičnog fakulteta.

Online prijavu možete popuniti ovde.

 

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail